Wednesday, December 15, 2010

TANGGUNGJAWAB NAQIB PAS 2

PERANAN NAQIB PAS

Sebagai tunjang utama dalam proses perkaderan dan pentarbiahan parti, setiap naqib perlu memahami peranan masing untuk menjayakan agenda-agenda yang telah ditetapkan oleh parti . Antara peranan yang perlu di mainkan ialah :

 • Murabbi

Naqib ialah seorang Murabbi yang mempunyai syakhsiah yang unggul, semangat dan kesungguhan yang tinggi untuk mentarbiah, melatih, mendidik, membina akhlak, sikap dan perjalanan hidup ahli-ahli sehingga mampu memikul amanah perjuangan di semua peringkat. Para Murabbi adalah orang-orang yang tidak mengenal putus asa, malah menghadapi tugas-tugas pentarbiahan dengan meletakkan sepenuhnya pergantungan kepada pertolongan dan pergantungan hidayah Allah. Mereka juga sanggup berkorban masa dan tenaga mereka untuk melihat anak-anak didik mereka mampu menjadi tentera Allah yang terbaik. Para murabbi kena menjadikan generasi terdahulu sebagai pedoman hidup mereka. Lihatlah contoh murabbi agung PAS, ustaz yahya Othman bagaimana semangat beliau dalam program-program pentarbiahan parti. Cuba tanya Adakah kita mampu jadi macam beliau??

 • Guru atau Mu'alim

Naqib adalah seorang mu'alim yang mempunyai persiapan ilmu dan thaqafah yang luas, memiliki semangat yang tinggi untuk mencurahkan seluruh ilmu pengetahuan kepada ahli-ahli usrah dan membimbing mereka di dalam bidang keilmuan.Ditegaskan di sini bahawa para naqib hendaklah mendalamkan pembacaan dan pengetahuan tentang ilmu asas dalam agama dan mampu menguasai ilmu-ilmu. Para naqib hendaklah memahami fiqh haraki,fiqh aulawiyat,fiqh waqie sebagai persediaan asas dalam membimbing ahli usrah mereka. Tidak dapat tidak para naqib hendaklah menunjukkan semangat dan komitmen tinggi dalam majlis ilmu. Sebagai naqib kita tidak hanya jadi orang yang mendengar tetapi jadilah orang yang menuntut ilmu. Naqib PAS juga tidak seharusnya malu untuk menuntut ilmu walaupun dengan orang yang muda daripada kita. Ingatlah jangan jadikan kesibukan kita sebagai alasan malas menuntut ilmu.

 • Bapa atau Ibu (Al-Ab atau Al-Umm )

Naqib hendaklah menganggap ahli usrah sebagai anak-anak yang menjadi tangungjawab kepada seorang bapa atau ibu untuk menumpukan sepenuhnya perhatian, kasih sayang, belaian mesra kepada anak-anaknya dengan menaruh harapan yang tinggi agar anak-anaknya menjadi manusia yang berguna dan berjasa kepada mereka setelah dewasa nanti.Sifat-sifat seperti ini mesti dimiliki oleh para mnaqib. Segala tindak-tanduk naqib adalah bertolak dari rasa kasih sayang dan kasih mesra dengan niat mendidik ahli-ahli usrah supaya berjasa kepada Islam.

 • Al-akh al-Muslim / Al-ukht al-Muslimah

Naqib adalah seorang al-akh al-Muslim / al-ukht al-Muslimah yang sejati yang hidup bersama dengan ahli-ahli usrah di atas landasan persaudaraan Islam, bersedia memberi teguran dengan baik dan menerima nasihat dan pandangan dengan rasa senang hati. Naqib hendaklah memahami tingkatan ukhwah iaitu serendah-serendah martabat ukhwah adalah berlapang dada dan setinggi-tinggi martabat ukhwah adalah itsar. Oleh itu, hendaklah naqib tidak buruk sangka pada ahli usrah, ingatlah ahli usrah kita juga manusia seumpama kita kadang- kadang ada khilaf dalam perbuatan mereka. Seboleh-bolehnya hendaklah dijadikan para sahabat sebagai contoh dalam setiap perbuatan dan amalan seharian. Lihatlah bagaiman ukhwah sesame mereka.


 

Tuesday, December 14, 2010

TANGGUNGJAWAB NAQIB USRAH PAS 1

Naqib ialah individu yang berperanan mengendali segala aktiviti ahli usrah di bawahnya agar dapat melahirkan insan yang berkualiti dalam segala aspek kehidupan. Kejayaan sesebuah usrah banyak bergantung kepada kredibiliti seorang naqib yang betul-betul memainkan peranan untuk membimbing ahli usrah. Mentor perlulah berperanan sebagai fasilitator, sebagai kaunselor, sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai biro pengaduan awam, sebagai sahabat, sebagai pengurus, dan sebagai pembimbing. Naqib bukan sahaja perlu berjumpa dengan ahlinya seminggu sekali atau dua kali seminggu dalam majlis usrah, malahan lebih daripada itu yang menjangkau masa dan sempadan.

Selain itu, naqib juga berperanan penting sebagai tulang belakang yang akan menggerakkan PAS sebagai sebuah gerakan Islam yang tertua dan memainkan peranan penting dalam arena politik Malaysia terutama dalam pembinaan generasi pelapis kepimpinan PAS dan pembinaan kader yang menggerakkan segala aktiviti yang dirancangkan oleh pimpinan. Mentor ibarat sepohon pokok yang baik dan berguna kepada manusia dan alam seluruhnya sebagaimana firman Allah :

" Tidakkah engkau melihat ( wahai Muhammad ) bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pokok yang baik, yang pangkalnya ( akar tunjangnya ) tetap teguh, dan cabang pucuknya menjulang ke langit. '' ( 24 : Ibrahim )

Ini bererti naqib ibarat pokok-pokok yang melindungi dan memayungi agenda pentarbiahan dalam PAS. Oleh itu untuk menghasilkan kekuatan dan keutuhan PAS maka setiap pokok itu hendaklah dirangkai dengan pokok-pokok yang lain dengan ikatan-ikatan berikut :

 • Ikatan iman dan amal
 • Ikatan ukhuwwah dan mahabbah.
 • Ikatan saling hormat-menghormati
 • Ikatan kerjasama dan jihad
 • Ikatan syura
 • Ikatan taaruf, tafahum dan takaful
 • Ikatan perasaan.

Naqib hendaklah menyedari bahawa usrah merupakan satu medan tarbiah kepada ahli PAS yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Ada golongan professional terdiri daripada professor,doktor,jurutera dan peguam, ada golongan ulama dan ada golongan aktivis daripada pekerja am hingga nelayan dan petani. Ada juga ahli PAS yang terdiri daripada golongan yang memahami Islam yang syumul sebagai asas pembinaan sesebuah Negara,tetapi ada juga ahli PAS yang hanya menyertai PAS kerana bencikan UMNO dan tidak ada satu kefahaman Islam yang jelas.Oleh itu,keadaan ini memerlukan naqib yang kompeten yang mampu menyatukan pelbagai golongan dalam PAS kearah satu matlamat dan tujuan untuk mendaulatkan sebuah Negara Islam kearah menuju keredhaan Allah. Sekiranya berlaku kepincangan dalam institusi naqib maka PAS akan menghadapi pelbagai persoalan antaranya : Bagaimana ahli dapat dipimpin kearah satu pemikiran dan satu amal? Bagaimanakah ahli-ahli dapat ditarbiyah rohani, jasmani dan thaqafah mereka? Bagaimana ahli dapat dipupuk semngat jihad dalam diri mereka untuk mengorbankan jiwa dan harta untuk Islam

Seterusnya PAS akan menghadapi kesukaran-kesukaran untuk menyerahkan mandat-mandat penting dalam mengendalikan segala gerak kerja PAS. Oleh itu artikel ini dikarang bagi memberikan sedikit panduan mengenai tujuan-tujuan tarbiah sebagai asas kekuatan PAS, peranan yang perlu dimainkan oleh setiap naqib, tanggungjawab yang perlu dipikul untuk menjayakan agenda tarbiah dalam PAS dan ciri-ciri naqib yang baik sebagai panduan kepada setiap naqib PAS dalam pelbagai intitusi. Artikel ini ditulis berdasarkan artikel-artikel ilmiah yang telah ditulis oleh pimpinan gerakan Islam samada dari blog ataupun buku dan makalah ilmiah.